Služby

SEZNAM CEN ZA POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění)
 • Služba / Cena
 • 400 KčVyšetření pro řidičský průkaz
 • 700 KčVyšetření pro vydání zbrojního pasu
 • 100 / 300 KčVystavení zdravotního průkazu na dobu určitou / neurčitou
 • 200 KčPosudek o zdravotní způsobilosti tábory, sport
 • 500 KčVstupní a výstupní prohlídka pro zaměstnavatele
 • 100 KčLékařský posudek ke zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • 50 KčPotvrzení před nástupem do MŠ
 • 200 KčVýpis z lékařské dokumentace bez vyšetření
 • 200 KčOznámení úrazu pro pojišťovnu
 • 50 KčVýpis z lékařské dokumentace pro pojišťovnu
 • 100 KčNáhradní očkovací průkaz
 • 500 KčVyšetření a zpráva pro policii
 • 300 KčVyšetření pro soudy, pracovní úřady
 •  

Souhlas s poskytnutím zdravotnických služeb

Souhlas zákonného zástupce

Určení osoby oprávněné

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Copyright ©2021: Mudr. Kateřina Řiháková